Organizator konkursu: Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie,
ul. Mickiewicza 4/18, 01-517 Warszawa

“Napisz kreatywne hasło motywujące do działania!”

Organizator konkursu: Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 4/18, 01-517 Warszawa